Sprawdź do kogo należy numer telefonu!

Polityka prywatności

Portal Numer-telefonu.com.pl został stworzony z myślą o możliwości sprawdzenia numeru który dzwonił. Strona jest tworzona przez Użytkowników (społeczność internautów), który powstał, 

aby piętnować oszustów wyłudzających informacje i sprzedających fałszywe oferty. Dzięki nam i wam mamy możliwość sprawdzenia setek tysięcy numerów i przekonać się kto dzwonił lub do kogo należy numer. Ustrzeż się kosztownych i niebezpiecznych połączeń: wyszukaj numer i przekonaj się, kto i w jakim celu chce się z Tobą skontaktować. Dodawaj nowe numery, aby pomóc innym uniknąć telefonicznego nękania.

Wydzwania do ciebie nieznany numer, nie wiesz czy odebrać ? Sprawdź u nas kto do ciebie dzwonił za nim odbierzesz dzięki czemu będziesz miał pewność z kim rozmawiasz

SMS Premium to usługa krótkich wiadomości tekstowych, najprościej mówiąc sms o podwyższonej płatności, stosowany przy rożnego rodzaju konkursach zarówno telewizyjnych jak i internetowych. SMS Premium tworzone są na potrzeby komercyjne. Wysłanie SMS Premium obciążone jest specjalną opłatą - większą niż wysłanie SMS-a na zwykły numer. Opłata ta może być praktycznie dowolna (1 zł, 2 zł, 5 zł, 9 zł), minimalnie musi wynosić 0,50 zł. Stawki Premium obowiązują przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS jest identyczna dla wszystkich użytkowników telefonów komórkowych. SMS Premium składają się zazwyczaj z czterech lub pięciu cyfr. Zaczynają się od cyfry 7 lub 9, a kolejne cyfry numeru to informacja o koszcie danego sms-a. Dla przykładu w przypadku numeru 7226 druga liczba określa stawkę w złotych, więc opłata za wysłanie SMS-a wyniesie 2 PLN plus VAT. Jeśli byłoby to 9 (np. 7921) to koszt sms-a wyniósłby 9 PLN plus VAT. Pozostałe cyfry są wyróżnikiem numeru. Numery 8000 - 8099 są numerami bezpłatnymi. 

Jak to działa

Wystarczy że wpiszesz interesujący cię numer a system wyszuka informacje na jego temat

Ogromna Baza numerów

To użytkownicy tworzą bazę opisując numery które do nich dzwoniłły.

Bezpieczeństwo

Nasza serwis jest w 100% bezpieczny i anonimowy .

Pomoc 24/7

Służymy stała pomoca w razie problemów z wyszukaniem numeru telefonu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Serwisnumer-telefonu.com.pl pomaga Użytkownikom w rozpoznawaniu nieznanych numerów firmowych, które do nich dzwonią i wstępnej weryfikacji czego można się spodziewać po oddzwonieniu. Usługodawca udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego a Użytkownicy swobodnie dodają i komentują numery firmowe w celach osobistych. Chcemy by za pomocą Serwisu łatwiej można było identyfikować numery firmowe, które są wartościowe i te które zalewają niezamówionymi informacjami handlowymi.

§2. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu. Korzystając z serwisu automatycznie akceptujesz regulami. Bark akceptacji jest jednoznaczny z opuszczeniem strony. 

§3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

§4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 Września 2018r.

DEFINICJE

§5. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jako:

    Usługodawca – numer-telefonu.com.pl email: kontakt[at]nieznany-numer.pl;

    Regulamin – niniejszy dokument;

    Serwis / Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.nieznany-numer.pl przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;

    Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

    Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;

    Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;

    Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;

    Dane – informacje, które mogą być danymi osobowymi;

    Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, cyberataki, działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe;

    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

    Numer telefonu, numery telefonów - zestaw numerów począwszy od 120000000 a skończywszy na 899999999 bez wyjątku, które mogą być przypisane do numerów telefonów polskich abonentów. Numery takie nie należy traktować jako dane osobowe zgodnie z postanowieniami i wyjaśnieniami niniejszego regulaminu.</p>

    Komentarz, komentarze - indywidualne opinie użytkowników na temat danych numerów, które poprzez niniejszy serwis przypisywane są do danych numerów telefonów. Właścicielami komentarzy i jedynymi podmiotami biorącymi odpowiedzialność za ich treść są użytkownicy publikujący dane komentarze. Komentarze nie są moderowane przed publikacją, lecz na życzenie danej strony, których komentarz dotyczy, mogą być usuwane jeśli zajdą ważne ku temu powody.</p>

WYMAGANIA TECHNICZNE

§6. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

§7. Każdy Użytkownik ma prawo:

    korzystać z Serwisu na zasadach zgodnych z prawem, do którego przestrzegania jest zobowiązany, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego;

    zgłaszać pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności. Usługodawca jest otwarty na wszelkie pomysły rozbudowy Serwisu i w tym celu zachęca do kontaktu;

§8. Każdy Użytkownik jest ponadto zobowiązany dodawać numery firmowe (wykorzystywane przez firmy) i korzystać z Serwisu w celach osobistych (nie w celach reklamowych) oraz w sposób nieprowadzący do utrudniania lub/i zakłócania jego funkcjonowania, w szczególności poprzez umyślne umieszczanie złośliwego kodu.

§9. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do działania na szkodę innych osób, działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa.

§10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność́ za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

§11. Usługa polega na udostępnieniu systemu teleinformatycznego i przechowywaniu danych przez Usługodawcę poprzez:

    udostępnieniu Użytkownikom wyszukiwarki numerów firmowych;

    możliwości dodawania przez Użytkowników numerów firmowych i komentarzy do tych numerów;

    oznaczaniu wartości dodawanych bądź wyszukanych numerów firmowych przez Użytkowników (numer pozytywny, obojętny, nieznany, irytujący, negatywny).

§12. Każdy Użytkownik może dodawać komentarz/e do każdego numeru firmowego. Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów.

§13. Komentarze Użytkowników stanowią ich prywatną opinię i nie są monitorowane przez Usługodawcę.

§14. Usługa ma charakter odpłaty cena od 6,15 za 10 sprawdzeń numeru, zakup pakietu jest nałożony przez zewnętrznych operatorów a wysokość płatności zależy od posiadanej usługi. Uzytkowni otrzymuje dodatkowo login i hasło do systemu dzięki czemu ma łatwiejszy i sprawniejszy dostep

PRAWA USŁUGODAWCY

§15. Usługodawca ma prawo stosować przerwy techniczne w działaniu Usługi w celu konserwacji, modyfikacji lub/i ich modernizacji jak i Serwisu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

§16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

    niepoprawne lub/i niezgodne z prawem wpisane dane przez Użytkownika lub/i Użytkowników. Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów i komentarzy,

    brak dostępu, przez Użytkownika lub/i Użytkowników, do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności. Usługodawca nie świadczy usługi dostępu do sieci Internet,

    dodawane przez Użytkownika lub/i Użytkowników numery i komentarze,

    poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działań́ bądź zaniechań́ Użytkownika lub/i Użytkowników,

    poniesione szkody jak i utracone korzyści przez innego Użytkownika lub/i innych Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działań́ bądź zaniechań́ Użytkownika lub/i Użytkowników,

    poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca,

    poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, na skutek przekazania danych Użytkownika lub/i Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,

    poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.

§17. Usługodawca nie ma wpływu na dodawane przez Użytkowników numery i komentarze do Serwisu. Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych i nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Serwisie.

§18. Usługodawca nie weryfikuje / filtruje / monitoruje jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca udostępnia wyłącznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Użytkowników.

§19. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wpisanych przez Użytkownika lub/i Użytkowników do Serwisu, Usługodawca uniemożliwi dostęp do tych danych poprzez zablokowanie dostępu albo ich usunięcie.

§20. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§21. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej: www.numer-telefonu.com.pl/regulamin . Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownicy, jeżeli ma on problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z Usługodawcą.

§23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

§24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.

§25. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

§26. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.

§27. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§28. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Własciciel Numer-telefonu.com.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób wypełniających formularz kontaktowy

Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli kontaktowałeś się z nami przez formularz kontaktowy,

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na stronie podając numer telefonu.

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś sie do newslettera.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@numer-telefonu.com.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Dane osobowe użytkowników serwisu numer-telefonu.com.pl jakie zbieramy podczas oceniania bądź komentowania to tylko i wyłącznie adres IP użytkownika. Nie zbieramy takich danych jak adresy mailowe, loginy czy też imiona, nazwiska i inne. Jeśli jednak chcesz, abyśmy usunęli twój adres IP (czyli jedyne przechowywane informacje) to poinformuj nas o tym. Usuniemy twój IP z naszej bazy niezwłocznie (w dni robocze).

Kolejne dane osobowe, jakie mogą pojawić się w serwisie (chociaż staramy się tego unikać), to dane osobowe w komentarzach użytkowników. Jak wielokrotnie wspominano, komentarze dodawane są przez użytkowników bez naszej moderacji i to użytkownicy biorą za nie pełną odpowiedzialność. Jeśli jednak uważasz, że w komentarzach są twoje dane osobowe i chcesz abyśmy je usunęli, skontaktuj się z nami. Usuniemy je niezwłocznie (w dni robocze). Podaj tylko nam o jaki komentarz chodzi, o jaki numer telefonu czy też inne informacje pozwalające odnaleźć sporny komentarz.

Czy sam numer telefonu jest daną osobową? Zgodnie z orzeczeniem i interpretacjami danych osobowych, sam numer telefonu nie jest daną osobową. Zwłaszcza w takim zbiorze jak numer-telefonu.com.pl, gdzie zebrane są wszystkie numery od 120000000 do 899999999. Aby numer telefonu był daną osobową, musi zawierać cechy pozwalające zidentyfikować właściciela telefonu. Sam zbiór liczb z danego przedziału nie można traktować jako zbiór danych osobowych. Jeśli jednak widzisz w komentarzu do danego numeru informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby po numerze telefonu - poinformuj nas o tym.

§3. Pliki cookies

17. Witryna numer-telefonu.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz serwisu w celu optymalizacji działań.

19. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. 

Numer telefonu

Wydzwania do ciebie nieznany numer i nie wiesz czy odebrać? Sprawdź u nas kto do ciebie dzwonił zanim odbierzesz dzięki czemu będziesz miał pewność z kim rozmawiasz

  • Home
  • Ostatnio wyszukiwane
  • Polityka prywatności
  • Logowanie
  • Kontakt
  • Aby wyświetlić regulamin wyłącz Adblocka